قطعات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

قطعات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

  • بازرسی و کنترل ابعادی تجهیزات و قطعات و ماشین آلات با ابزار ها و روش های اندازه گیری نوین .
  • تحویل گیری قطعات و ماشین آلات صنعتی از سازندگان مطابق دستورالعمل ها و استاندارد ارجاعی از طرف کارفرما .
  • ارائه ریپورت های مهندسی و بازرسی در کنترل محصول تولید شده .
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟