برقوکاری

برقوکاری

برقو کاری (Reaming) به عملیات ایجاد سوراخ های منظم و دقیق گویند. برقو کاری ممکن است به وسیله ابزار دستی، ماشینی، یا دریل انجام گیرد. سوراخ های ایجاد شده توسط مته دارای تلرانس مشخص نبوده، صاف و صیقلی هم نمی باشد به همین منظور لازم است عملیات مجددی که بتواند مشخصات لازم را به دست آورد انجام شود. برقو را می توان یک ابزار برش گردان نامید. زیرا این ابزار دارای یک یا چند لبه برنده بوده که به وسیله آن می توان سوراخ های انجام شده را به اندازه واقعی در آورد. جنس برقوها معمولا از فولاد ابزار و یا فولاد تندبر بوده، لبه های برقو را با انواع مختلف آبکاری نموده سپس لبه برنده را با ماشین سنگ تیز می کنند.

انواع برقو:

الف) برقو دستی: ۱٫ برقو ساده     ۲٫ برقو مارپیچ   ۳٫ برقو مخروطی   ۴٫ برقو متغیر (شکمی- چاقویی)

ب) برقو ماشینی: از نظر فرم ثابت و متغیر از همان برقوهای دستی اند باید تفاوت که جلوی آنها مخروطی است.

برقو دستی مارپیچ: جهت برقو کاری سوراخهایی که شیار یا جاخاری داشته از برقوهای مارپیچ که زاویه پیچش آنها در حدود ۲۵ درجه می باشد استفاده می شود.

برقوهای مخروطی: جهت برقوکاری سوراخهایی که پین مخروطی در آنها جای می گیرند.

براي سوراخ های مخروطی بیشتر از ۱:۱۰ از برقوی مخروطی سه تایی (خشن، پش برقو)، برقو پرداخت استفاده می کنیم.

برای برقو کاری سوراخ های بن بست از برقو های ماشینی که انتهای چهار گوش دارند استفاده نمایید.

برقو را هرگز خلاف جهت عقربه های ساعت نچرخانید، حتی هنگام خارج کردن برقو از سوراخ.

در برقو کاری از مایع خنک کننده استفاده کنید.

از جمع شدن پلیسه ها به هر دلیلی جلوگیری کنید.

برای برقو کاری سوراخ های ناصاف، ابتدا از پیش برقو استفاده کنید.

سرعت برش در برقو کاری سرعت برش در سوراخ کاری است.

سرعت پیشروی در برقو کاری بیشتر از سرعت پیشروی در سوراخ کاری است.

به طور کلی برقوها از دو قسمت عمده تشکیل شده اند که عبارتند از: بدنه اصلی برقو و دنباله که ممکن است دنباله مخروطی یا استوانه ای باشد. برای هدایت برقو به داخل سوراخ سر آن را مخروطی می کنند. طول سر مخروطی که پیشرو نامیده می شود در برقوها متفاوت است. برای استفاده از برقو نکاتی وجود دارد که می بایستی با دقت بررسی کرد تا بتوان سوراخ های ایجاد شده را به نحو مناسبی ایجاد نمود.

به طور کل گونه‌های برقو عبارتند از:

  • برقوی الماسی
  • برقوی بازشو
  • برقوی تنظیم‌پذیر
  • برقوی توخالی
  • برقوی جدارتراش
  • برقوی خیاره‌دار
  • برقوی دستی
  • برقوی دنباله‌دار
  • برقوی گشادکُن
  • برقوی ماشینی
  • برقوی ماشینی بازشو
  • برقوی ماشینی خیاره‌دار
  • برقوی ماشینی سنگین
  • برقوی ماشینی گلبرگی
  • برقوی مخروطی
  • برقوی مخروطی مورس


× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟