آنالیز و تحلیل

آنالیز و تحلیل

آنالیز شکست، خستگی، به روش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی به همراه نیرو های جریانی سیالاتی با استفاده از نرم افزار های المان محدود روز دنیا و ارائه گزارش های مهندسی.

  •  المان محدود استاتیک FEA
  •  المان محدود دینامیک DYN
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟